Yhdessä olemme steelers

  

 • Steelers mukana Hämeenmaan Kannustajat -ohjelmassa!

  Osuuskauppa Hämeenmaa jakaa Kannustajat -ohjelman avulla tukea kanta- ja päijäthämäläisille liikuntaseuroille, harrastusyhdistyksille, kulttuuritoimijoille sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöille. Tukea jaetaan yhteensä 60 000 euroa. Ohjelman avulla tuetaan lasten ja nuorten harrastamista sekä hyvinvointia edistävää toimintaa. 

  Maanantaina 13.3. käynnistyneessä äänestysvaiheessa Hämeenmaan asiakasomistajat päättävät Kannustajat -tuen jakautumisesta ohjelmaan valittujen toimijoiden kesken. Asiakasomistajilla on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan heille lähetettävän henkilökohtaisen sähköpostilinkin kautta. Äänestys on käynnissä 26.3. saakka. 

  Äänestysajan päätyttyä tuki jaetaan toimijoiden kesken suhteutettuna heidän saamiinsa äänestysmääriin. Tasapuolisuuden vuoksi jokainen ohjelmaan valittu toimija saa Kannustajat-tukea vähintään 300 euroa ja enimmillään 3 000 euroa.

  Steelers Salibandy ry on keskittynyt salibandyn harrastamisen mahdollistamiseen ja laadukkaaseen valmentamiseen. Seuralla on erilaisia harrasteryhmiä, joista lapset ja nuoret voivat valita itselleen sopivan mallin. Muotoina on ala- ja yläkoululaisille suunnatut Hobby -ryhmät sekä eskarilaisten alueelliset ryhmät, jotka kaikki toimivat helppoina reitteinä lajin pariin. Lisäksi on ikäluokittain tapahtuvat joukkuetoiminnat, jotka jakautuvat harraste- sekä kilpatoimintoihin, jotta jokaiselle löytyy se oikea tapa harrastaa. Lisäksi on harrasteryhmät miehille sekä sekaryhmä, joka avoinna kaikille aikuisille. Erityisryhmä on nimellä Veivarit, jossa käy viikoittain kymmenkunta innostunutta peluria. Niille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta harrastaa, tuetaan seuran omasta rahastosta, jotta kukaan ei joutuisi lähtökohtiensa vuoksi jäämään pois hyvän harrastuksen parista.

    Takaisin