Yhdessä olemme steelers

  

 • Valintavaiheen urheilijan (13–19-vuotiaat) polku alkaa hahmottua yläkouluiässä, jolloin innostus harrastuksesta voi vaihtua intohimoon. Salibandyseura Steelers ja Urheiluakatemia Tavastia mahdollistavat tuleville urheilijoille hyvän toimintaympäristön kehittyä niin ihmisenä, opiskelijana kuin urheilijana. Tässä kirjoituksessa käsitellään pelaajan mahdollisuuksia akatemiaharjoittelun puitteissa yläkouluvaiheen jälkeen.

   

  Tällä hetkellä Urheiluakatemia Tavastia mahdollistaa opiskelijoiden aamuharjoittelua salibandyn parissa heille, jotka käyvät Koulutuskeskus Tavastiaa tai Lyseon lukion urheilulinjaa. Yhdessä Urheiluakatemia Tavastian kanssa Steelers mahdollistaa tavoitteellisille urheilijaopiskelijoille mahdollisuuden kehittyä ja lisätä harjoittelumääriään. Harjoittelu tukee urheilijan kehittymistä kentällä sekä sen ulkopuolella. Aamuharjoituksista kaksi on lajiharjoittelua ja kerran viikossa harjoitellaan ominaisuusharjoittelua. Valmennuksessa opetellaan harjoitusten lomassa keskittymistä, määrätietoisuutta, tavoitteen asettelua, oivaltavaa oppimista sekä itsesäätelyn taitoja. Salibandyvalmennuksen tavoitteena on kehittää toimintaympäristöä jatkuvasti, jotta voimme mahdollistaa määrätietoiselle nuorelle parhaan mahdollisen paikan kohti tavoitteellista urheilijan uraa. 

   

  Urheiluakatemia on osa olympiakomitean alaista verkostoa ja se toteuttaa kaksi kertaa vuodessa harjoitettavuuskartoitus-tapahtumat aamuharjoittelun yhteydessä, joiden tarkoituksena on seurata urheilijan urheilullisuuden kehittymistä. Kartoitettavuuden avulla voimme ohjelmoida harjoittelua paremmin urheilijalähtöisemmäksi.

   

  Lajiharjoittelussa oppimistavoitteet ovat yksilön taitoharjoittelussa. Teoriapohjana harjoittelun toteuttamiseen käytetään nonlineaarisen pedagogiikan mallia, jota lähestytään rajoiteperusteisen mallin kautta (Contrains Led Approch) sekä ekologisen dynamiikan taitoteorian pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taitoja harjoitellaan kokonaisuutena pääosin erilaisina peruspelaamisen pelitekoina. Harjoittelussa korostuvat havainnoinnin merkitys ja kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Salibandyssa pelitilanteet muuttuvat jatkuvasti, joten ihanteellista suoritustekniikkaa pelitilanteiden ratkaisemiseksi ei pääsääntöisesti ole. Pelaajan on tärkeä löytää erilaisia ratkaisumalleja pelitilanteisiin, jotka kohtaavat halutun tavoitteen kanssa. Kehittyessään pelaaja oppii pelitaitavaksi pelaajaksi erilaisten pelitekojen kautta. Havainnointi tapahtuu osana ympäristöä, kun hän oppii minkälaisia mahdollisuuksia peliteot tuottavat. Akatemiavalmennuksessa valmennuksen tehtävänä on luoda näitä reunaehtoja harjoitteiden kautta, jotka pohjaavat harjoitteiden oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteita voivat esimerkiksi olla oman joukkueen pallollisen pelaajan seuraavan teon ennakointi tai oman pelitilan hallinta. Valmennuksessa asiat pilkotaan pieniin osiin teemojen mukaisesti, jotta pelaaja voi keskittyä itse harjoitteluun. Akatemiavalmennus siis mahdollistaa yksilöille hyvät edellytykset kehittyä, joka edelleen mahdollistaa keskeisimmän tavoitteen eli kehittyä hyvän tason salibandyn pelaajaksi.

   

  Fysiikkaharjoittelua on kerran viikossa, jolloin pyritään urheilijaopiskelijan ominaisuuksien kehittämiseen. Suurimpana tavoitteena on yleisen urheilullisuuden kehittäminen. Pääsääntöisesti käytettävissä oleva aika pyritään käyttämään voiman, kestävyyden ja liikehallinnan parissa. Harjoittelussa pyritään huomioimaan elinjärjestelmät (hermosto, tuki- ja liikuntaelimistö sekä hengitys- ja verenkiertoelimistö). Edellä mainittujen ominaisuuksien huomioiminen mahdollistaa jaksamisen ja kehittymisen arjessa, kun harjoittelussa tehot ja määrät nousevat. Akatemian ominaisuusharjoittelussa voi päästä tutustumaan myös muihin ominaisuusharjoittelun perusteisiin kuten nopeusharjoitteluun, nopeusvoimaharjoitteisiin, liikkuvuusharjoitteisiin, yleiseen taitoharjoitteluun, voimaharjoittelun alalajeihin sekä kestävyyden alalajeihin. 

   

  Hae opintoasteesi yhteishaussa mukaan kehittymään urheilijana. Mikäli olet jo oppilaana aiemmin mainituissa oppilaitoksissa selvitä opinto-ohjaajan tai Urheiluakatemiaa koordinoivan henkilön kautta mahdollisuutesi liittyä toimintaan mukaan. Tarjoamme hyvät puitteet sekä alati kehittyvän valmennuksen. Tällä hetkellä meillä harjoittelee, opintojakson mukaan, noin 17 urheilijaopiskelijaa, jotka ovat pääosin edustavat Steelersiä sekä Häme Starsia. He pelaavat ylemmissä aikuisten sarjoissa sekä useilla eritasoilla juniorisarjoissa.   Akatemiaan voi hakea seurataustasta riippumatta. 

   

  Yhteishaku 2023

  Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen koulutuksiin on käynnissä (21.2.–21.3.2023). Urheiluakatemia Tavastian urheilijaksi voi päästä joko hakemalla Hämeenlinnan lyseon urheilulinjalle tai Ammattiopisto Tavastiaan, jossa on mahdollista valita kilpaurheilupolku. Ammattiopistoon valitut opiskelijat saavat Urheiluakatemiaan hakeutumisesta lisätietoa valintakirjeen yhteydessä kesäkuussa.

   

  Sami Saarinen

  Akatemiavalmentaja

  Liikunnanohjaaja (AMK) -opiskelija, erikoistumisena Urheiluvalmennus ja valmennuksen kehitys

   

   

  Lähteet ja linkit:

  Urheiluakatemia Tavastia.

  https://www.kktavastia.fi/tietoa-tavastiasta/urheiluakatemia-tavastia/

   

  Valintavaiheen kaksoisura kansainvälinen tutkimus katsaus. Aku Nikander-

  https://www.olympiakomitea.fi/uploads/sites/1/2022/03/45ac388e-valintavaiheen-kaksoisura--kansainvalinen-tutkimuskatsaus-aku-nikander-070322.pdf

   

  Urheilijan polku. Suomen olympiakomitea. Kaisu Mononen

  https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2017/02/urheilijan-polku-kaisu-mononen.pdf

   

  Taitojen oppimisesta, opettamisesta ja valmentamisesta. Taitotohtori-blogi. Sami Kalaja

  http://www.valmennustaito.info/taito/teoriaosuus/

   

  Dynamics of Skill Acquisition. Chris Button, Keith Davids ja Simon J. Bennett.

  https://www.researchgate.net/profile/Chris-Button-4/publication/296487125_Dynamics_of_Skill_Acquisition/links/56d629fd08aee73df6c059f3/Dynamics-of-Skill-Acquisition.pdf

    Takaisin