Yhdessä olemme steelers

  

 • Steelers Hämeenlinna ry järjestää ylimääräisen vuosikokouksen eronneen hallituksen aikaisen talouden osalta välitilinpäätöksen muodossa. Hallituksen ero vahvistettiin 22.12.2020 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa, jossa valittiin seuralle myös uusi hallitus. Kokouksessa käsitellään myös vastuuvapauden myöntämisestä eronneelle hallitukselle. Kokous järjestetään etäkokouksena, joskin 10 henkilöä voi tulla paikan päälle koronarajoitukset huomioiden.

  Aika: 1.2.2021, klo 18:30

  Paikka: Loimua Areena, Härkätie 17 B 13600 Hämeenlinna, max 10 henkilöä paikalla koronarajoituksista johtuen, vahva suositus etäosallistumiseen, etäosallistumislinkki jaetaan osallistujille.

   

  ESITYSLISTA KOKOUKSELLE

  img/file.php?id=115940

   

  ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN

  Kokoukseen ilmoittaudutaan alla olevasta linkistä 28.1.2021 mennessä.

  https://forms.gle/3hQpe6hAyf2BgLNL6

  Etäyhteyden kautta osallistumismäärää ei ole rajoitettu mutta paikan päälle tulevien väkimäärää on rajoitettu maksimissaan 10 henkilöön. Paikan päälle osallistuvien paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti. Etäyhteydellä kokoukseen osallituvat henkilöt saavat henkilökohtaisesti sähköpostiin kokouksen etäyhteyslinkin ja ohjeet.

   

  PÄÄTÖSVALTA JA ÄÄNIOIKEUS

  9§ Seuran viralliset kokoukset 

  Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elokuun aikana.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys. viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Seuran virallisissa kokouksissa on jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran varsinainen jäsen ei voi käyttää ääni- tai puheoikeuttaan asiamiehen välityksellä. Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.
  Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan ennen seuran virallisen kokouksen alkamista. 

   

  ÄÄNIOIKEUDEN TARKASTAMINEN

  Osallistujan äänioikeus tarkistetaan kokoukseen osallistumisen yhteydessä myös etäyhteyden osalta. Etäyhteydellä osallistuvan tulee ilmoittautua kokouspäivänä linjoille kokouksen koollekutsujan ilmoittamana aikana ja todistaa henkilöllisyytensä kameran välityksellä sekä äänioikeutensa. Ilmoittautumisen jälkeen linja jätetään auki (mykistettynä) odottamaan kokouksen alkua.

   

    Takaisin